Retro Star

 1. Vector Clip Art of Retro Pastel Orange Background of White Burst Stars by Prawny
  Retro Pastel Orange Background of White Burst Stars
 2. Royalty Free Retro Vector Clip Art of a Green Burst by Andy Nortnik
  Retro Green Burst
 3. Royalty Free Retro Vector Clip Art of a Star Burst by Andy Nortnik
  Retro Star Burst
 4. Vector Clip Art of Retro Blue Pattern Background of Orange and White Stars by Andy Nortnik
  Retro Blue Pattern Background of Orange and White Stars